دکتر سید محمد صادق کشفی نژاد

شعار سال

خبر ویژه

خبر3

اهدای بسته های بهداشتی و مواد غذایی به مبلغ سیصد میلیون ریال به خانواده های تحت پوشش اداره بهزیستی توسط کارکنان مرکز آموزش 07 ارتش شهرستان کازرون

اهدای بسته های بهداشتی و مواد غذایی به مبلغ سیصد میلیون ریال به خانواده های تحت پوشش اداره بهزیستی  توسط کارکنان مرکز آموزش 07 ارتش شهرستان کازرون