دسته بندی: اطلاعیه

معاونت امور توانبخشی

معرفی معاونت تشکیلات معاونت امور توانبخشی تشکیلات دفتر امور مراکز توانبخشی مراقبتی شرح وظایف شرح وظایف و ماموریت های دفتر

ادامه مطلب

معاونت امور اجتماعی

معرفی معاونت تشکیلات معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شرح وظایف شرح وظایف دفتر امور کودکان و نوجوانان  حمایت اجتماعی از

ادامه مطلب

دفتر مدیریت عملکرد

دفتر مدیریت عملکرد دفتر مدیریت عملکرد شامل زیر گروه های: • ارزیابی عملکرد • پاسخگویی به شکایات • بازرسی •

ادامه مطلب

معاونت مشارکت ها

شرح وظایف وظایف معاونت مشارکت های مردمی در حوزه مشارکت های مردمی وظایف معاونت مشارکت های مردمی در حوزه امور

ادامه مطلب

معاونت امور توانبخشی

معرفی معاونت : تشکیلات معاونت امور توانبخشی تشکیلات دفتر امور مراکز توانبخشی مراقبتی شرح وظایف : شرح وظایف و ماموریت

ادامه مطلب

ماموریت های سازمان

مأموریت‌های سازمان بهزیستی مأموریت‌های سازمان بهزیستی به شرح زیر است: » حمایت و توان بخشی نابینایان » حمایت و توان

ادامه مطلب