محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

آیین اهدای ۹۰ دستگاه ویلچر توسط بنیاد برکت به افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی فارس

تعداد ۹۰ دستگاه ویلچر توسط بنیاد برکت، به افراد دارای معلولیت زیر ۱۸ سال بهزیستی فارس اهدا شد


به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:
دکتر سید محمد صادق کشفی نژاد مدیرکل بهزیستی فارس در این نشست ضمن تسلیت ایام فاطمیه گفت: از مهمترین اهداف توانبخشی، مشارکت فعال افراد دارای معلولیت در جامعه است. استان فارس با تعدادی بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر معلول؛ حوزه گسترده‌ای از جامعه افراد دارای معلولیت را در بر می گیرد،که نیازهای ایشان به صورت مستمر در حال پیگیری است.
او در ادامه بیان داشت :تاکنون کارهای قابل تقدیری توسط بنیاد برکت برای فرزندان دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی فارس انجام شده است، وبنیاد در مسیر توانمندسازی توانخواهان ما کوشیده است. کشفی نژاد افزود :استان فارس به عنوان بزرگترین استان کشور، عمده جمعیت عشایر استان را نیز در بر می گیرد و پوشش معلولین در این بخش نیز بسیار مهم و مد نظر است.
مدیر کل بهزیستی فارس اظهار داشت: پس از درمان ، سهولت تردد، افزایش توانمندی ها ،مسکن و استفاده از ظرفیت‌های شغلی جامعه هدف اولویت های بهزیستی فارس است.
گفتنی است در پایان این نشست است یک دستگاه ویلچر به صورت نمادین به خانواده تحت پوشش دارای دو عضو معلول اهدا شد و اعضای این خانواده مشکلات خود را با مدیرکل بهزیستی فارس و مسئولین بنیاد برکت مطرح نمودند.

انتهای پیام/فاطمه رضایی