محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

اجرای طرح CBRدر زمینه های مختلف برای افراد دارای معلولیت در مناطق روستایی شهرستان اوز

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان اوز طرح CBRدر زمینه ی سلامت ،آموزش ،معاش ،فعالیت های اجتماعی و توانمند سازی برای افراد دارای معلولیت در مناطق روستایی از طریق همکاری بین بخش های دولتی وسازمان های غیر دولتی فراهم می شود .مجری طرح cbr شهرستان اوز ،مرکز مثبت زندگی کد ۱۱۷۴۰با مدیریت شیما خرم می باشد.این مرکز به مناسبت هفته بهزیستی جلسه ای با حضور معلولین و خانواده هایشان در رابطه با مشکلات و نیازهای آنها تبادل نظر و گفتگو به عمل آمد وبه نتایج مطلبوبی جهت بهبود شرایط آنها رسیدند.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان اوز

انتها / ابراهیمی