اجرای مرحله چهارم واکسیناسیون کرونا دوز یادآور در مرکز شبانه روزی نگهداری معلولین ذهنی امیرالمؤمنین علیه السلام تحت نظارت بهزیستی فسا

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، مرحله چهارم واکسیناسیون کرونا دوز یادآوری در مرکز شبانه روزی نگهداری معلولین ذهنی امیرالمؤمنین علیه السلام جهت توانخواهان این مرکز ، با همکاری معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان فسا انجام شد./نرجس نادری نوبندگانی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.