محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

اردوی یک روزه فرزندان خانه محبت فسا به طبیعت مرغک استهبان

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، فرزندان خانه کودکان و نوباوگان محبت فسا به همراه مربی و مدیر این مرکز ، در اردوی یک روزه به طبیعت مرغک یکی از مناطق گردشگری شهرستان استهبان حضور یافتند./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا