محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

استفاده از مترجم زبان اشاره برای اولین بار در برنامه های خبر سیمای مرکز فارس

حق به کار بردن زبان اشاره برای همه

پیرو انعقاد تفاهم نامه چهارجانبه فی مابین بهزیستی ,صدا و سیما,شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز بزودی و برای اولین بار در بخش خبر سیمای مرکز فارس و یکی از برنامه های تخصصی-آموزشی از مترجم زبان اشاره ناشنوایان استفاده خواهد شد.