استقبال از حسین احمدی آویزی نائب قهرمان مسابقات پرتاب وزنه جانبازان ومعلولین کشور با حضور سرپرست وکارشناسان اداره بهزیستی در شهرستان فراشبند

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فراشبند ، به پاس قدردانی از حسین احمدی آویزی نائب قهرمان جسمی حرکتی شدید پرتاب وزنه جانبازان ومعلولین کشور ، با حضور سرپرست و کارشناسان اداره بهزیستی وپرسنل مراکزتحت نظارت وهمچنین معاون اداره ورزش جوانان وجمعی از ورزشکاران باحضور در پارک کوهستانی این شهرستان از ایشان استقبال شد ./سمانه قاسمی نژاد

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.