محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

استقرار میز خدمت اداره بهزیستی در مصلی نماز جمعه شهرتان زرین دشت

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان زرین دشت:

به مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی، میز خدمت با حضور رئیس، مسئول مرکز اورژانس اجتماعی و کارشناس واحد پیشگیری اداره بهزیستی شهرستان زرین دشت در محل مصلی نماز جمعه به منظور پاسخگویی به سوالات مراجعه کنندگان و همچنین توزیع بروشور و کتابچه های حاوی از مطالب پیشگیری از آسیب های اجتماعی و معرفی خدمات اورژانس اجتماعی به مدت یک ساعت برگزار گردید.انتها/رفیعی