محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

افتتاحیه غربال بینایی سنجی کودکان باحضورقائدی معاون فرمانداری

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه باحضورقائدی معاون فرماندار،مددی رئیس بهزیستی ،مددی حراست فرمانداری ،زارع نماینده مردمی فرمانداروکارشناس مسئول بیماری های غیرواگیرشبکه بهداشت ودرمان ،دهیاروشورای کوهخیاره طرح غربالگری کودکان 3تا6سال درروستای کوهخیاره افتتاح گردید.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه