محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

انتصاب سخنگوی اداره کل بهزیستی فارس:

محمدرضا هوشیار مدیر کل بهزیستی فارس طی حکمی عبدالرحمن سلیم حقیقی را به عنوان سخنگوی اداره کل بهزیستی فارس منصوب کرد. 

در ابلاغ مدیر کل بهزیستی فارس خطاب به مدیر روابط عمومی این اداره کل آمده است:
به موجب این ابلاغ ,باتوجه به ضرورت وحدت رویه در پاسخگویی و اطلاع رسانی دقیق و به موقع در مواجه با شرایط خاص،غیرمترقبه و بحرانی و نظر به تجربیات خبری و رسانه ای جنابعالی,با حفظ سمت به عنوان سخنگوی این اداره کل منصوب می گردید.
مقتضی است ضمن تعامل و هماهنگی با اینجانب اقدامات لازم درزمینه پاسخگویی رسانه ای , اطلاع رسانی مفید و برقراری ارتباط موثر با رسانه ها را معمول نمائید.
مدیر کل بهزیستی فارس در این حکم تصریح کرده است:کلیه معاونین ومدیران محترم ستادی و شهرستان ها موظف خواهند بود,ضمن پرهیز از اطلاع رسانی انفرادی و پراکنده ,اخبار و اطلاعات لازم را در اختیار جنابعالی قرار دهند.