محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدید از زیرساخت های واحد فناوری اداره کل بهزیستی فارس


به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:

طزری مدیرکل اقتصادی و رفاه پدافند غیرعامل کشور و کاظم زاده مدیر کل پدافند غیر عامل بهزیستی کشور از زیرساخت های واحد فناوری و اتاق سرور مرکزی بهزیستی فارس بازدید کردند.

در این بازدید بر تجهیز واحدهای در معرض آسیب به ویژه فناوری و پشتیبان گیری مستمر اطلاعات تاکید شد.

انتهای پیام/فاطمه رضایی