بازدید از منزل دارای دو معلول کم بینایی به مناسبت هفته بهزیستی

به مناسبت هفته بهزیستی بازدید از خانواده دارای دو عضو معلول کم بینا صورت گرفت
به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین
دیدارشبانه مرادی سر پرست بهزیستی قیروکارزین به همراه مسئول خیریه باخانواده دارای دو عضو معلول در امام شهر انجام شد. و وضعیت تحصیلی دانش آموز معلول از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت .
و در زمینه کمک هزینه ایاب و ذهاب به نامبرده قول مساعد داده شد./انتها امینی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.