محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدید از منزل مددجو،خود اشتغالی زن سرپرست خانوار، تحت پوشش بهزیستی 

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی سرچهان، زن سرپرست خانوار که همسر وی از نعمت بینایی محرم است، توانست با تلاش و پشتکار فراوان خود و حمایت بهزیستی (وام اشتغال ) دار قالی را در منزل تهیه نماید و از این طریق به در آمد برسد و مستقلانه به تامین معاش خانواده بپردازد. وی در این مسیر هر گز امید خود را از دست نداده و تمام تلاش خود را جهت رشد و شکوفایی فرزندان و پیشرفت خانواده اش می نماید.