بازدید از منزل مددجو تحت پوشش

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی سرچهان، ریاست اداره بهزیستی به همراه کارشناس اجتماعی جهت بررسی وضعیت زندگی مددجوی تحت پوشش بهزیستی و به نمایش گذاری صنایع دستی تولید شده مددجو در نمایشگاه صنایع دستی  جهت معرفی و کسب درآمد، بازدید انجام گرفت.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.