دکتر سید محمد صادق کشفی نژاد

شعار سال

خبر ویژه

بازدید سرزده دکتر سید محمد صادق کشفی نژاد مدیر کل و سلیم حقیقی مدیر روابط عمومی بهزیستی فارس از موسسه ی خیریه مردمی نرجس شیراز

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:


دکتر سید محمد صادق کشفی نژاد مدیر کل و سلیم حقیقی مدیر روابط عمومی بهزیستی فارس از موسسه ی خیریه مردمی نرجس شیراز باز دید کردند.

در این بازدید مدیر کل ضمن شرکت در جلسه خیرین به منظور پروژه تکمیل ۲۴واحد خانه کودک در صدرا، از پرسنل مجموعه و خیرین بانی این امر تقدیر کرد.

لازم به توضیح است خیرین نیک اندیش جهت مشارکت در این امر خیر می توانند مبالغ اهدایی را به شماره کارت 6037691990078313یا شماره حساب 0102201963003 واریز نمایند.

انتهای پیام/فاطمه رضایی