محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان کوه چنار از اداره بهزیستی شهرستان 

 به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان کوه چنار:

محمود هاشمی سرپرست فرمانداری شهرستان کوه چنار از اداره بهزیستی شهرستان بازدید و با کارکنان این دستگاه دیدار نمودند. در این دیدار، هادی شفیعی سرپرست اداره بهزیستی شهرستان کوه چنار ضمن تشریح پتانسیل ها و استعدادهای موجود، گزارش کاملی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده در حوزه بهزیستی شهرستان را ارائه کرد.

انتها/تاج بخش