محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدید مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از خانه های کودک و نوجوان و مرکز مثبت زندگی در شهرستان آباده

مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور و هیات همراه با فرزندان خانه کودکان و نوجوانان آباده دیدار کردند.

 به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:

دکتر بابایی در معیت محمودی معاون امور اجتماعی بهزیستی فارس ؛خسروی کارشناس دفتر شبه خانواده ؛ یعقوبی رییس بهزیستی و کارشناسان حوزه اجتماعی آباده از دو مرکز شبه خانواده  کوثر و حضرت زینب س و مرکز مجری امداد بگیران (مثبت زندگی)شهرستان آباده بازدید کرد و ضمن دیدار چهره به چهره با فرزندان  به بررسی چالش های ایشان  و بررسی پایش  پرونده های مرکز مثبت زندگی  پرداخت.