باز هم افتخار آفرینی ورزشکاران استان فارس در مسابقات پارآسیایی

کسب مدال طلا پرتاب وزنه کلاسF34 مسابقات پاراآسیایی جوانان بحرین توسط آرمین صالحی ورزشکار افتخار آفرین استان فارس

روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس