محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برپایی میزخدمت باحضور سرپرست و کارشناسان اداره بهزیستی فراشبند درمحل اداره

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی فراشبند ,باتوجه به برپایی میز خدمت درمحل پاره ای از مسایل و مشکلات مراجعین توسط سرپرست وکارشناسان این اداره مورد بررسی و قول مساعدتهای لازم داده شد./سمانه قاسمی نژاد