محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزارمیزملاقات مردمی دربهزیستی شهرستان خرامه

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه ،میزملاقات مردمی باحضورمددی رئیس بهزیستی به همراه کارشناسان حوزه تخصصی دراداره بهزیستی به منظوربررسی ورفع مسائل ورسیدگی به مددجویان برگزارشددراین میزملاقات مردمی ضمن دیدارچهره به چهره پاسخگویی به درخواست های مددجویان مشکلات ومطالبات مددجویان بررسی شد.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه