محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاري جلسه بهداشت روان با حضور روانشناسان ارگان هاي مرتبط با سلامت روان در بهزيستي آباده

جلسه اي با حضور كارشناسان حوزه پيشگيري و كارشناسان تخصصي حوزه سلامت روان در بهزيستي آباده تشكيل شد.در اين جلسه كه باحضور متخصصين اين حوزه از ارگانهاي آموزش و پرورش،بهداشت و درمان،دادگستري و كلينيك مددكاري آرامش تشكيل شد در خصوص پيشگيري از مشكلاتي كه سلامت روان كودكان و بزرگسالان را بخطر خواهد انداخت بحث و تبادل نظر شد.عباس يعقوبي رئيس بهزيستي آباده ضمن تشكر از حضور و همكاري كارشناسان تخصصي اين حوزه،بر اجراي برنامه هاي سلامت روان در جامعه تاكيد و اعلام همكاري همه جانبه نمود.