محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری جلسه آموزشی طرح تنبلی چشم در بهزیستی شیراز


به منظور اجرای طرح تنبلی چشم با استفاده از ظرفیت مراکز مثبت زندگی، جلسه ای با حضور دکتر محسنی مدیر بهزبستی شبراز، نامجویان کارشناس طرح تنبلی چشم واحد پیشگیری بهزیستی شیراز و مدیران مراکز مثبت زندگی تحت نظارت در بهزیستی شیراز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز در این جلسه دکتر محسنی با بیان اینکه طرح تنبلی چشم، یکی از طرح های وزارتخانه ای و از سیاست‌های وزارت بهداشت است افزود: جای خرسندی است که با ورود مراکز مثبت زندگی جهت اجرای طرح، دامنه فراگیری آن بیشتر شده و این مراکز با استفاده از ظرفیت‌های مساجد، شورای محله ها و حضور در محله های آسیب خیز گامی مهم در جهت پیشگیری از معلولیت‌ها بر می‌دارند. وی در ادامه گفت: هدف از غربالگری کشف، ارجاع و پیگیری موارد مشکوک است و در این میان، حتی اگر از معلولیت یک نفر هم جلوگیری شود، کار بزرگی صورت پذیرفته است. ایشان ضمن تقدیر از مراکزی که سال گذشته در اجرای طرح همکاری داشته اند، بر تنظیم برنامه ماهیانه به منظور دستیابی هر چه سریعتر به برش شهرستانی تاکید نمود.
در ادامه دکتر روزدار در خصوص استانداردهای مختلف عوامل اجرای طرح، شامل ای چارت، اتاق معاینه، چگونگی آماده سازی کودک و … توضیحاتی را ارائه داد.
تقدیر دکتر محسنی از مدیران مراکز مجری طرح در سال گذشته پایان بخش این جلسه بود