محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری جلسه بامدیران مدارس فرزندان ساکن درخانه کودکان ونوجوانان مهرکوثرفیروزآباد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباددر دیماه سال جاری جلسه ای با حضور مدیران چند مدرسه شهرستان فیروزآباد به شرح زیر : رسالت(دبیرستان دولتی) ، سما(خصوصی راهنمایی) جوادالایمه(راهنمایی دولتی) ، خوارزمی(دبیرستان دولتی)، آریا(خصوصی ابتدایی) صدری زاده(استثنایی راهنمایی) ، شهیدفیروزابادی،(استثنایی ابتدایی) و شهدای سرمیدان (ابتدایی دولتی)
با حضور پورآقایی رئیس اداره بهزیستی فیروزآباد، کشتکار کارشناس شبه خانواده، خورشیدی رئیس هیئت امنا و زنگنه مسئول فنی خانه در محل خانه ی کودک و نوجوان مهر کوثر شهرستان برگزار گردید.
اهداف اصلی از برگزاری جلسه:
تحکیم ارتباط مدرسه و خانه ایجاد ارتباط عاطفی بین معلمان و فرزندان ارزیابی ریشه مشکلات تحصیلی فرزندان بررسی اختلالات رفتاری و تربیتی فرزندان در خانه و مدرسه_ آشنایی مدیران مدارس از محل زندگی فرزندان_ استقبال از معلمین دارای شرایط متقاضی حمایت های عاطفی از فرزندان _ جلب مشارکت دبیران مجرب در راستای حل مشکلات درسی بخصوص دروسی مانند ریاضی، زبان، عربی _ بررسی دلائل افت تحصیلی فرزندان بویژه بعد از دوران کرونا
نتایج حاصل از این دیدار ۳ساعته شامل موارد زیر بود
شادی غیر قابل وصف فرزندان از حضور مدیرانشان در خانه ایجاد علاقه و صمیمیت بیشتر بین فرزندان و مدیران خود_ دعوت فرزندان از مدیران خود جهت شرکت در بازی فوتبال ایجاد همفکری ،همدلی و همکاری موثرتر بین پرسنل و مربیان مرکز توجه هرچه بیشتر به کرامت انسانی فرزندان./انتهامرتضوی