محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری جلسه با حضورسرپرست وکارشناسان اداره بهزیستی فراشبند وهمچنین تسهیلگر شهردهرم در مکان بخشداری شهر دهرم

ه گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند, به مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی درتاریخ ۱۴۰۱/۰۴/٢٩جلسه با حضورسرپرست وکارشناسان اداره بهزیستی فراشبند وهمچنین تسهیلگر شهردهرم در مکان بخشداری شهر دهرم جهت بررسی مواردی ازقبیل: شرایط پرداخت وام اشتغال,پرداخت بیمه کارفرمایی وخویش فرمایی جامعه هدف , برگزاری جلسات با حضور خیرین فعال به منظور جذب مشارکت های مردمی وهمچنین بررسی شرایط مناسب سازی ساختمان بخشداری صحبتهایی شد که بخشدار قول مساعدت وهمکاری بیشتر را دراین زمینه جهت اطلاع رسانی بیشتر رابین جامعه هدف دادند.سپس کارشناس cbr به تسهیلگر در خصوص نحوه برگزاری جلسات شورای توانبخشی مبتنی بر جامعه آن شهر و نحوه تکمیل صورتجلسات توضیحاتی را دادند.ودر انتها
از منزل دو توانخواه روستایی متقاضی کمک هزینه مناسب سازی بازدیدی بعمل آمد./سمانه قاسمی نژاد