محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری جلسه با خیرین نیک اندیش استان

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:

جلسه با یکی از خیرین نیک اندیش استان به منظور واگذاری 12 هکتار زمین در راستای اهداف سازمان بهزیستی با حضور زارعی معاون هماهنگی مؤسسات غیردولتی، مشارکت های مردمی و اشتغال ، حاج رضا فرار از خیرین استان و کارشناسان معاونت برگزار شد.


انتهای پیام /فاطمه رضایی