محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری جلسه رویداد ملی ظرفیت سازی اجتماعی در شهرستان کوه چنار

کوه‌چنار/همزمان با سراسر استان فارس و به جهت هم گرایی و استفاده از ظرفیت گروه‌های مردمی و نهادهای دولتی، اداره بهزیستی شهرستان کوه‌چنار به برگزاری رویداد ملی ظرفیت سازی اجتماعی و پذیرش جمعی از جامعه هدف واقع در مناطق کم برخوردار اقدام نمود. در این رویداد که با حضور رئیس و کارشناسان بهزیستی، مددکاران مراکز مثبت زندگی و بخشدار بخش مرکزی برگزار شد تعدادی از مراجعین بصورت حضوری مطالبات و مشکلات خود را با کارشناسان در میان گذاشتند.