برگزاری جلسه ستاد اشتغال استان فارس

جلسه ستاد اشتغال استان فارس با حضور سرپرست بهزیستی فارس،سرپرست معاونت هماهنگی موسسات غیر دولتی مشارکت های مردمی واشتغال،سرپرست معاونت توانبخشی،معاون امور اجتماعی و سایر اعضا  و حضور  جلالی معاون اشتغال اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد.

این جلسه با محوریت موضوعات زیر برگزار شده است:
*بررسی موانع و مشکلات موجود در سامانه رصد
 *معرفی کارفرمایان از سمت اداره کار به اداره کل بهزیستی جهت بکارگیری گروه هدف  بهزیستی
*ارائه خدمات و راهکار در تقویت و راه‌اندازی تعاونی‌های گروه هدف بهزیستی
* راهنمایی و کمک رسانی در امر برندسازی و فروش محصولات گروه هدف بهزیستی
*پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی به گروه هدف بهزیستی و همچنین مراکز و موسسات تحت نظارت بهزیستی
* حضور مشاور امور معلولین در جلسات اداره کار 

محمدرضا هوشیار سرپرست بهزیستی فارس در این کمیته گفت: توانمندسازی از اهداف اصلی سازمان است و خروجی تمام فعالیت ها به توانمندسازی ختم خواهد شد ؛لذا باید از ظرفیت های خوب استان در زمینه اشتغال و توانمندسازی جامعه هدف بهره مند شد، تعامل و هم افزایی بهزیستی و اداره کار می تواند موجب اطلاع رسانی مشوق ها و حمایت های بهزیستی به کارفرمایان در جهت بکارگیری گروه هدف بهزیستی گردد  و جامعه هدف بهزیستی را به سمت توانمندشدن پیش ببرد.

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

انتها/فاطمه رضایی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.