محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری جلسه ستاد اشتغال استان فارس

جلسه ستاد اشتغال استان فارس با حضور سرپرست بهزیستی فارس،سرپرست معاونت هماهنگی موسسات غیر دولتی مشارکت های مردمی واشتغال،سرپرست معاونت توانبخشی،معاون امور اجتماعی و سایر اعضا  و حضور  جلالی معاون اشتغال اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد.

این جلسه با محوریت موضوعات زیر برگزار شده است:
*بررسی موانع و مشکلات موجود در سامانه رصد
 *معرفی کارفرمایان از سمت اداره کار به اداره کل بهزیستی جهت بکارگیری گروه هدف  بهزیستی
*ارائه خدمات و راهکار در تقویت و راه‌اندازی تعاونی‌های گروه هدف بهزیستی
* راهنمایی و کمک رسانی در امر برندسازی و فروش محصولات گروه هدف بهزیستی
*پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی به گروه هدف بهزیستی و همچنین مراکز و موسسات تحت نظارت بهزیستی
* حضور مشاور امور معلولین در جلسات اداره کار 

محمدرضا هوشیار سرپرست بهزیستی فارس در این کمیته گفت: توانمندسازی از اهداف اصلی سازمان است و خروجی تمام فعالیت ها به توانمندسازی ختم خواهد شد ؛لذا باید از ظرفیت های خوب استان در زمینه اشتغال و توانمندسازی جامعه هدف بهره مند شد، تعامل و هم افزایی بهزیستی و اداره کار می تواند موجب اطلاع رسانی مشوق ها و حمایت های بهزیستی به کارفرمایان در جهت بکارگیری گروه هدف بهزیستی گردد  و جامعه هدف بهزیستی را به سمت توانمندشدن پیش ببرد.

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

انتها/فاطمه رضایی