محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدر با دستور کار هماهنگی برنامه هفته مبارزه با مواد مخدر در شهرستان فراشبند

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند ,به مناسبت گرامیداشت هفته مبارزه با مواد مخدر از یکم لغایت هفتم تیرماه کمیته فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر با دستور کارجلسه: هماهنگی برنامه هفته مبارزه با مواد مخدر با حضور فرماندار ,معاون فرماندار,معاون وکارشناس پیشگیری اداره بهزیستی وسایر اعضای کمیته درمحل فرمانداری در تاریخ ۱۴۰۱/۰٣/٢٩ برگزار گردید. در این جلسه کارشناس پیشگیری اداره بهزیستی ضمن گزارش مجموعه اقدامات این اداره به ارائه برنامه ها و اقدامات پیشگیرانه ی خود در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی در راس اعتیاد به مواد مخدر به ارائه مجموعه فعالیتهای این اداره در هفته مبارزه با مواد مخدر پرداخت.سپس سایر اعضای کمیته مجموع برنامه های خود را دراین هفته اعلام نمودند.ودرانتهای جلسه مصوب گردید تمامی اعضای کمیته برنامه اجرایی خود را مکتوب به فرمانداری جهت جمع بندی اعلام نمایند.

انتها/سمانه قاسمی نژاد