برگزاری جلسه مشترک با کمیته امدادامام خمینی(ره) پیرامون مددجویان تحت پوشش

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان سرچهان، جلسه ای پیرامون بررسی و پایش پرونده ها و ثبت افراد نیازمند در سامانه حامی برگزار گردید. در این نشست، جهت بهبود هرچه بیشتر رسیدگی به وضعیت محرومین و ارائه طبقه بندی صحیح از قرار گرفتن افراد تحت پوشش در این دو نهاد ، ممانعت از موازی کاری هرچه بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.