محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه ریزی رویداد ملی ظرفیت سازی اجتماعی دربهزیستی شهرستان داراب

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان داراب جلسه هماهنگی و برنامه ریزی رویداد ملی ظرفیت سازی اجتماعی با حضور رئیس اداره بهزیستی شهرستان ، معاون محترم فرمانداری ، رئیس محترم کمیته امداد ، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، کارشناسان حوزه توانبخشی، اجتماعی ، مشارکتها ، مسکن و اشتغال در محل اداره بهزیستی این شهرستان برگزار شد.این جلسه که همزمان در شیراز و تمامی شهرستانهای استان فارس با حضور دکتر قادری وزیر سازمان بهزیستی کشور برگزار گردید درخصوص رفع مشکلات و رسیدگی هر چه سریعتر و بهتر درخواست های مددجویان در تمامی حوزه های توانبخشی ، امور اجتماعی، پیشگیری، مسکن و… هم اندیشی صورت گرفت و راهکارهای پیشنهادی توسط کارشناسان مربوطه ارائه شد وتمامی مشکلات ودرخواستهای 77 نفر ازمتقاضیان در فرمها وسامانه sam ثبت گردید.

روابط عمومی بهزیستی شهرستان داراب