محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری جلسه کمیته اشتغال اداره بهزیستی سپیدان

سپیدان|برگزاری جلسه کمیته اشتغال اداره بهزیستی سپیدان

جلسه کمیته اشتغال به ریاست زمانی سرپرست اداره بهزیستی و کارشناسان اشتغال، پیشگیری، توانبخشی، اموراجتماعی و مددکاران مراکز مثبت زندگی در دفتر ریاست بهزیستی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:

در شروع جلسه زمانی سرپرست اداره بهزیستی تاکید بر نقش مهم مددکاران در کشف توانمندی ها و کمک به استقلال مددجویان داشت، همچنین توصیه کرد مددجو به طور کامل و دقیق از نحوه بازپرداخت تسهیلات آگاه شود.در ادامه جعفری کارشناس اشتغال به مرور و توضیح جدیدترین دستورالعمل اعطای تسهیلات پرداخت و خواستار یک تصمیم و کار تیمی منسجم جهت بهترین عملکرد شد.سپس، هر یک از کارشناسان و مددکاران با توجه به سهمیه مورد نظر واحد مربوطه شروع به معرفی مددجو کردند و نسبت به تایید یا عدم تایید مشورت گروهی انجام و صورت‌ جلسه تنظیم شد.