محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری دوره آموزشی آسیب های دوره نوجوانی

 

کارگاه آموزشی تخصصی با محوریت آسیب های اجتماعی دوره نوجوانی با همکاری اداره بهزیستی و آموزش وپرورش باتدریس میرسلیمانی کارشناس آسیب های اجتماعی و مسئول اورژانس اجتماعی در دبیرستان نمونه دولتی الزهرا برگزار شد هدف از برگزاری این کارگاه ارتقای سلامت فردی، روانی، اجتماعی دانش آموزان میباشد مدرس این طرح خاطرنشان کرد : برخورد تربیتی با دانش آموز باید مورد توجه معاونان و مربیان پرورشی قرارگیرد و دانش آموزان مبتلا به آسیب های اجتماعی را پوشش داده و به صورت رایگان به آنها خدمات مشاوره و درمان ارائه داد قابل ذکر است این دوره ها بصورت مستمر در مدارس برگزار میگردد. انتها سالاری/