محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری میزارتباطات مردمی درآخرین روستای بخش کربال

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه میزارتباطات مردمی باحضوررنجبرفرماندار،زارع بخشدارکربال ،مددی رئیس بهزیستی جهت پاسخگویی به نیازهاومشکلات مردم روستاهای سلامت آباد،شهاب آبادوسفلی ازروستاهای بخش کربال شهرستان خرامه برگزارشد.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه