محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری میز خدمت توسط ریاست محترم و پرسنل اداره

به گزارش روابط عمومی شهرستان سرچهان، به مناسبت هفته بهزیستی جهت رفاه حال مددجویان و اهتمام ویژه به تکریم ارباب رجوع در این اداره میز خدمت برگزار گردید.