برگزاری نمایشگاه صنایع دستی گروه هدف تحت پوشش بهزیستی 

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان سرچهان، نمایشگاهی از محصولات تولید شده جامعه هدف اداره بهزیستی شهرستان سرچهان به میزبانی شهرستان آباده برگزار گردید. در این نمایشگاه با به معرض دیدگزاری تولیدات جامعه هدف، زمینه ای برای تقویت هرچه بیشتر خودباوری و توانمندی این گروه و نیز زمینه اشتغال ، نوآوری و کسب در آمد هرچه بیشتر در این قشر میسرخواهد شد. 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.