محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری کمیته اشتغال در بهزیستی شیراز

 کمیته اشتغال بهزیستی شیراز با حضور دکتر محسنی مدیر بهزیستی شیراز، کارشناسان حراست، بازرسی، مسئولین واحدهای ستادی و مددکاران پرونده های دریافت کننده تسهیلات در بهزیستی شیراز تشکیل و ۴۲ پرونده مورد بررسی قرار گرفت

. روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز

انتهای پیام/ مریم زارع