محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بهزیستی متولی سلامت اجتماعی:استقرار تیم تخصصی اورژانس اجتماعی بهزیستی ارسنجان در مراسم افتتاحیه طرح بشری روستای شرق آباد

سرپرست بهزیستی شهرستان ارسنجان،گفت: بهزیستی متولی سلامت اجتماعی است و رسالت حمایت روانی،نشاط اجتماعی،توانمند سازی زنان و دختران را برعهده دارد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان ارسنجان:هادی خدارحیمی سرپرست بهزیستی شهرستان در خلال آیین افتتاح طرح بشری در روستای شرق آباد،اظهار نمود؛ بهزیستی خدمات آگاه سازی و آموزش‌ مهارت‌های زندگی را برای توانمندسازی زنان، دختران و آشنایی با روش‌های حل مسئله و تفکر انتقادی به صورت عام برای همه زنان و دختران برگزار می‌کند.
در حاشیه این افتتاح اورژانس اجتماعی با حضور فعال در این طرح(بشری) با توزیع بروشور موضوعات کاهش آسیبهای اجتماعی به ارائه خدمات مشاوره در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی پرداخت.


انتها/اسکندری