محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

به مناسبت دومین روزازهفته بهزیستی صورت گرفت:دیدارفرماندار،امام جمعه وتعدادی ازروسای ادارات بارئیس وکارکنان اداره بهزیستی خرامه

به مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی کشاورزی امام جمعه شهرستان به همراه رنجبرفرماندارشهرستان وروسای ادارات بارئیس اداره وکارکنان بهزیستی خرامه دیدارنمود.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه درابتدامددی رئیس اداره بهزیستی ضمن خیرمقدم وتبریک هفته بهزیستی گزارشی ازاقدامات وخدمات انجام شده به جامعه هدف واقدامات بهزیستی درسال گذشته بیان نمود.درادامه امام جمعه وفرماندارضمن دیدارباکارکنان اداره ،هفته بهزیستی رابه همکاران تبریک گفتندوبااعطای لوح تقدیراززحمات همکاران تجلیل بعمل آمد.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه