محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

به مناسبت هفته بهزیستی انجام گرفت/ غربال گری سلامت کارکنان اداره بهزیستی با همکاری شبکه بهداشت و درمان ممسنی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان ممسنی غربال گری سلامت، تناسب قد و وزن و فشار خون کارکنان اداره بهزیستی به مناسبت هفته بهزیستی توسط کارکنان شبکه بهداشت در اداره بهزیستی انجام گرفت.