محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

به میزبانی بهزیستی فارس برگزار شد:شورای هماهنگی مدیران دستگاه های اجرایی زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با حضور رئیس و اعضای مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان و نماینده دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت سازمان بهزیستی کشور به میزبانی اداره کل بهزیستی فارس برگزار شد.به میزبانی بهزیستی فارس برگزار شد:

مجید انصاری رئیس مجمع نمایندگان فارس در این نشست گفت: این جلسه در وقت طلایی مجلس شکل گرفته و در خصوص ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در صدر این ماده دولت را مکلف نموده و دولت هم باید به این تکلیف عمل کند.به عنوان تنها نماینده استان فارس در کمیسیون تخصصی اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جلسه پیش رو پیشنهادات دبیرخانه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بهزیستی را مطرح خواهم کرد.نکته مهم شروع اجرای این ماده قانون است تا در سال های پیش رو با تعیین منبع بسط و توسعه یابد و امیدوارم ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت باشد. انصاری به تهیه کتابچه تکالیف دستگاه های اجرایی در قبال قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت توسط بهزیستی فارس اشاره کرد و گفت:موارد قانون مندرج در این کتابچه دستگاه ها را مکلف کرده ، دستگاه ها باید تکلیف خود را بدانند و همانگونه که مدیران مستحضرند در موارد تکالیف قانونی عدم انجام به عنوان ترک فعل قابل پیگیری از طریق دادستانی به عنوان مدعی العموم خواهد بود. رئیس مجمع نمایندگان فارس در پایان گفت:تشکیل کمیته استانی متشکل از همه دستگاه هایی که در این قانون تکلیفی برای آن ها مقرر شده و تشکیل جلسه ماهیانه با تعیین مصوبات و پیگیری انجام موارد با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی از موارد مصوبات این نشست منظور گردد.

منصور اله وردی،نماینده دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان بهزیستی کشور در این جلسه با بیان این که برای اولین در کشور امروز این فرصت به همت بهزیستی فارس رقم خورده که با رئیس و مجمع نمایندگان به همراه دستگاه های اجرایی نشست مشترک پیرامون قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تشکیل شود،به تشریح بند ها و موارد اجرایی از تکالیف عمومی و اختصاصی دستگاه ها پرداخت.او در ادامه مطالبه به روز و به حق افراد دارای معلولیت را ماده ۲۷ قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت عنوان کرد و گفت بیش از ۵۰۰ هزار نفر از افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی مشمول این ماده قانون هستند.اله وردی رشد ۴۰ درصدی کمک هزینه حق پرستاری و همچنین رشد ۴۰ درصدی کمک هزینه مراکز غیردولتی را از نکات مثبت در بودجه سازمان برشمرد و اظهار داشت پیشنهاد ما در خصوص ماده ۲۷ درج این ماده به عنوان یک حکم واحد در قانون بودجه‌ است.

هوشیار مدیر کل بهزیستی فارس ضمن توضیح اجمالی در خصوص خدمات معاونت های تخصصی بهزیستی و دستاوردهای بهزیستی فارس در شش ماهه اول به جامعه هدف پرداخت.هوشیار در ادامه افزود بالغ بر یکصدو پنجاه هزار نفر از افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی فارس هستند و بهزیستی به عنوان یکی از متولیان اصلی امور افراد دارای معلولیت با قراردادن دو اصل دسترس پذیری و همه گیر سازی خدمات در سرلوحه کار خود در حد بضاعت پیگیر مطالبات و خواسته های این افراد در بخش های مختلف جامعه می باشد امروز نیز در جمع نمایندگان مردم فارس در مجلس شورای اسلامی خواهان همراهی ایشان جهت اجرا و نظارت بر امر اجرای قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت هستیم.

سعید فانی مشاور استاندار فارس در امور معلولین هم در این نشست ؛ نداشتن ضمانت اجرایی برای قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را دلیل اصلی عدم اجرای این قانون عنوان کرد و گفت پیشنهاد تشکیل کمیته پیگیری اجرای قانون با حضور نماینده دادستان در سطح استان فارس را دارم.