محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

تبریک مدیرکل بهزیستی فارس به مناسبت روز جهانی فیزیوتراپی

مدیرکل بهزیستی فارس به مناسبت روز جهانی فیزیوتراپی این روز را به متخصصین این حوزه تبریک گفت.
متن تبریک به شرح ذیل است:

دستان توانمند هر فیزیوتراپ همراه با دانش متحول آن در جهان، این رشته را جزء مشاغل حساس و از ضروریات مهم دانسته و تقویت تخصص و افزایش متخصصین این حوزه در توانمندسازی افراد، حرکت و فعالیت آنان و همچنین سلامت آحاد جامعه امروز را می طلبد. حضور هر فیزیوتراپیست کمک به تحرک افراد زیادی است.
 دوم مرداد روز جهانی فیزیوتراپی را به تمامی فیزیوتراپیست ها در سراسر ایران و به ویژه فعالین این رشته پر اهمیت در سازمان بهزیستی تبریک و تهنیت عرض می نمایم.عرض می نمایم.

دکتر سید محمدصادق کشفی نژاد
مدیرکل بهزیستی فارس