محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

تشدید نظارت ها و بازدید فصلی از مراکز اقامتی میان مدت با شروع فصل سرما/111 مرکز درمان ,نگهداری,کاهش آسیب و توانمند سازی در استان تحت نظارت بهزیستی فارس فعالیت میکنند.

محمدرضا هوشیار مدیر کل بهزیستی فارس در حاشیه نشست بررسی چالش ها و آسیب هادرمراکز اقامتی میان مدت تحت نظارت بهزیستی با حضور مدیرکل اموراجتماعی استانداری فارس،دبیرشورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر،قاضی مرتضوی،مدیر کل و معاون پیشگیری بهزیستی فارس بامسئولان مراکز اقامتی میان مدت در سالن سردارشهیدسلیمانی اداره کل بهزیستی فارس گفت:در حال حاضر 111 مرکز درمان ,نگهداری,کاهش آسیب و توانمند سازی در استان تحت نظارت بهزیستی فارس فعالیت میکنند.

بیش از 80درصد معتادان متجاهر استان در کلان شهر شیراز هستند ویک مرکز ماده 16 و 28 مرکز ماده 15 خدمات نگهداری,درمان و کاهش آسیب را به بیش از 2هزار معتاد متجاهر در شیراز ارائه می دهند,همچنین مجموعا بیش از 9هزار نفر در سراسر استان بصورت مستقیم از این مراکز خدمات می گیرند.

مدیر کل بهزیستی فارس توضیح داد علاوه بر71 مرکز اقامتی میان مدت ماده 15, 13 مرکز کاهش آسیب,18مرکز سرپایی,2 مرکز تی سی و 1 مرکز جامع نیز خدمات اقامتی و درمانی و همچنین مجموعا 5 مرکز توانمندسازی و مددکاری نیز خدمات مددکاری و توانمند سازی را به معتادان ترخیص شده از مرکز ماده 16 ارائه می دهند.

هوشیار ضمن توضیح این مورد که نظارت ها تشدید شده و با شروع فصل سرما و اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاهر, بازدید های فصلی کارشناسان از مراکز اقامتی میان مدت شدت یافته گفت :طبق دستورالعمل بازدیدها از مراکز اقامتی میان مدت باید توسط کارشناس استانی هر 6 ماه یکبار و توسط کارشناس شهرستان هر 3 ماه یکبار انجام شود که در فارس به جهت افزایش نظارت بازدیدها هر یک ماه یکبار انجام می شود.

او در توضیح روند عملکرد مراکز اقامتی تشریح کرد:در مراکز ماده ۱۵ افراد به صورت داوطلب برای ترک اعتیاد مراجعه می‌کنند و در مراکز ماده ۱۶ معتادان با توجه به شرایطی که دارند به اجبار برای ترک اعتیاد می‌روند. ظرفیت مرکز ماده ۱۶ در استان فارس با تعداد معتادان متجاهر تطابق نداردو ناچارا تعدادی از مراکز ماده 15 در نگهداری معتادان متجاهر با بهزیستی همکاری می کنند که این روش نگهداری معایب و چالش های فراوانی بدنبال دارد.

در ادامه این نشست مسئولان مراکز اقامتی به بیان چالش ها و مشکلات این مراکز از قبیل مطالبات مالی،عدم انتقال ایمن معتادان متجاهر به کمپ ها،ارجاع بیماران اعصاب و روان و زخم باز به مراکز اقامتی،ارجاع بیش از ظرفیت به مراکز،بیمه و درمان پرداختند. نیاز ویژه به تامین امنیت مراکز اقامتی میان مدت بانوان نیز از موارد مطرح شده مورد توجه در این نشست بود.

ترکمان دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان نیز برنامه ریزی برای اجرای طرح جمع آوری و انجام صحیح غربالگری را لازم دانست و از تشکل های غیردولتی و شرکای اجتماعی در اجرای برنامه ها و خدمات همراه ارگان های دولتی هستند تشکر و قدر دانی کرد.

قاضی مرتضوی نیز ضمن تاکید بر اهمیت مبحث توانمندسازی در سیکل جمع آوری و نگهداری این افراد گفت باید معتادان متجاهر شناسه دار شوند،افراد مقیم و غیرمقیم شهر شیراز نیز شناسایی گردند.قاضی مرتضوی وجود معتادان متجاهر اتباع،تداخل معتادان ماده ۱۵ و ۱۶ را هم از چالش ها برشمرد و افزود نشست آسیب شناسی و تعیین تکلیف موارد مختلف با حضور دستگاه های ذیربط باید تشکیل شود.

مومن زاده مدیر کل امور اجتماعی استانداری فارس با بیان اینکه حل معضل معتادان متجاهر منجر به برطرف شدن مشکل تکدی گری و کارتن خوابی در سطح شهر هم خواهد شد،گفت:نمایندگان مراکز اقامتی میان مدت به همراه کارشناسان با تشکیل تیم و حضور در مراکز،چالش ها را از نزدیک بررسی نمایند و از موارد چک لیست جهت پیگیری تهیه نمایند و سپس موارد مربوط به هر دستگاه نیز مشخص شود تا تعیین تکلیف نهایی در خصوص چالش ها انجام شود.