محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

تشکیل جلسه بررسی مسائل تشکل های غیردولتی بهزیستی در فارس

جلسه ای تخصصی با حضور دکتر کشفی نژاد مدیر کل بهزیستی فارس، سرپرست توانبخشی، شورای تشکل‌های مردمی افراد دارای معلولیت در بهزیستی فارس برگزار شد.