محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

تشکیل جلسه کمیته فرهنگی پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان گراش

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان گراش:

در روز چهارشنبه مورخ ۱۱ خردادماه ۱۴۰۱ کمیته فرهنگی پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان گراش، با دعوت اداره بهزیستی و با حضور نمایندگان تمامی ادارات و نهادهای عضو این کمیته در محل اداره بهزیستی تشکیل جلسه داد.
طی این جلسه موضوعاتی از قبیل:
–  برنامه های هفته مبارزه با مواد مخدر
–  تدوین برنامه های آموزشی مستمر بصورت محله محور در تمامی نقاط شهرستان
–  حمایت اجتماعی شغلی از افراد بهبود یافته با هدف توانمندی و عدم بازگشت به مصرف آنان (با استفاده از ظرفیت خیرین و کارگاه‌های فعال در سطح شهرستان)
– هماهنگی و تقسیم کار جهت آماده سازی محتواهای آموزشی با موضوع پیشگیری از اعتیاد
–  هماهنگی و برنامه ریزی جهت مواجه هرچه سریعتر با شیوع مصرف مدواخ و سیگار الکترونیکی در سطح شهرستان
–  هماهنگی جهت شناسایی و جمع آوری اطلاعات کودکان کار و خیابان شهرستان گراش با هدف پیگیری و ساماندهی آنان و …مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

انتها/سلیمانی