محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

تشکیل پنجمین شورای معاونین بهزیستی فارس

پنجمین شورای معاونین بهزیستی فارس با حضور اعضا در دفتر مدیر کل تشکیل شد./

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فارس:

 در این نشست معاونین به ارائه گزارش عملکرد معاونت ها در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ پرداختند و مسئول امور فرهنگی اداره کل نیز ضمن ارائه گزارش عملکرد فرم و جدول تهیه شده توسط دفتر امور فرهنگی جهت ارزیابی عملکرد امور فرهنگی شهرستان ها را در این نشست ارائه و مطرح نمود .در نهایت دو مصوبه در خصوص قوانین طرح صیانت از جوانی جمعیت وتعیین و اعلام  سهمیه معاونت ها در خصوص استفاده از ظرفیت مجموعه خانه صنایع دستی و مکاتبه با شهرستان ها جهت تخصیص سهمیه به مددجویان شهرستان و ارسال تولیدات و محصولات جامعه هدف به منظور عرضه در فروشگاه صنایع دستی با تایید مدیر کل تصویب گردید.