محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

تقدیرفرماندارشهرستان زرقان از رئیس و کارمندان اداره بهزیستی شهرستان زرقان به مناسبت هفته بهزیستی

خازن فرماندار زرقان به همراه پارسا زاده معاون فرماندار، شهردار و رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر زرقان به مناسبت هفته بهزیستی با رئیس و کارکنان اداره بهزیستی شهرستان دیدار و از آن ها تقدیر کرد.

فرماندار همچنین توصیه کرد که اداره بهزیستی از ظرفیت های خیرین استفاده و نیازمند هارا از اداره کل بهزیستی استان فارس مطالبه و پیگیری کند. روابط عمومی بهزیستی شهرستان زرقان