محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

توزیع بسته غذایی به مناسبت هفته بهزیستی

در سومین روز ازهفته بهزیستی وبه مناسبت عیدسعیدغدیرخم
تعداد ۲۰ بسته غذایی شامل
(روغن،برنج،ماکارونی،سویا)به ارزش ۳۳میلیون ریال تهیه وبین جامعه ی هدف بهزیستی توزیع شد.

موسسه همیاران سلامت روان دنیای آرامش قیروکارزین تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان فارس . /انتها امینی