توزیع بسته غذایی به مناسبت هفته بهزیستی

در سومین روز ازهفته بهزیستی وبه مناسبت عیدسعیدغدیرخم
تعداد ۲۰ بسته غذایی شامل
(روغن،برنج،ماکارونی،سویا)به ارزش ۳۳میلیون ریال تهیه وبین جامعه ی هدف بهزیستی توزیع شد.

موسسه همیاران سلامت روان دنیای آرامش قیروکارزین تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان فارس . /انتها امینی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.