توزیع بسته مواد غذایی ودیداربا گروههای هدف وخانواده‌های محروم منطقه عشایری امیر سالاروپشت سدتنگاب فیروزآباد

به مناسبت هفته بهزیستی احمد پور آقایی رئیس اداره بهزیستی به همراه امیدی مدیر موسسه خیریه حضرت زینب س و مرکز مثبت زندگی کد ۱۱۴۴۲تحت نظارت بهزیستی درعصر روز بیست و ششم تیرماه سال جاری در دیداری با گروههای هدف و خانواده‌های محروم منطقه امیر سالار و پشت سد تنگاب ،مشکلات ایشان را از زبان خودشان شنیده و درخواستهای قابل رسیدگی آنان رادر دستور کار خود قراردادند.به گزارش روابط عمومی اداره شهرستان فیروزآباد،دراین بازدید تعدادچهل بسته مواد غذایی هر کدام به ارزش سه میلیون ریال و یک دستگاه تلویزیون مشارکت شده توسط موسسه خیریه مذکوربین گروههای هدف این منطقه توزیع گردید./انتهامرتضوی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.