محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

توزیع گوشت قرمز-عید غدیر-هفته بهزیستی

توزیع گوشت قرمز گوسفندی در بین گروه های هدف بهزیستی به مناسبت عید غدیر و هفته بهزیستی

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، به مناسبت گرامیداشت عید غدیر و هفته بهزیستی ، تعداد سی راس گوسفند توسط یکی از خیرین شهرستان فسا به این اداره تحویل داده شد که به تعداد پانصد بسته گوشت قرمز در بین گروههای هدف اداره بهزیستی و مراکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی تحت نظارت در سطح شهرستان توزیع شد./ نرجس نادری نوبندگانی